Privacy policy

Privacy Statement Technische Unie B.V. – www.werkenbijtechnischeunie.nl

Welkom op onze website www.werkenbijtechnischeunie.nl.

Bij Technische Unie vinden we jouw privacy belangrijk. Daarom houden we ons bij het verwerken van persoonsgegevens (verzamelen, gebruiken, inzien, etc.) aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw). 

In dit Privacy Statement lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die jij ons verstrekt via deze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam of een telefoonnummer. Ook gegevens die indirect naar een persoon leiden, bijvoorbeeld woonplaats in combinatie met achternaam, zijn persoonsgegevens.

Hieronder lees je hoe en waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen via deze website, welke rechten je hebt en waar je terecht kunt met vragen en klachten.  

 

 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven, namelijk voor het aannemen van nieuwe medewerkers. De persoonsgegevens die wij verzamelen via www.werkenbijtechnischeunie.nl gebruiken we voor de volgende doeleinden:  

Voor sollicitaties

Via www.werkenbijtechnischenie.com kun je solliciteren op vacatures. Ook kun je een open sollicitatie sturen. In beide gevallen vul je je gegevens in op een webformulier. Deze gegevens slaan wij op.

Alleen personen binnen Technische Unie die zich met sollicitaties bezighouden kunnen deze gegevens inzien. Wij gebruiken je gegevens om te kunnen bepalen of je in aanmerking komt voor een vacature en om contact met je op te kunnen nemen voor een afspraak of voor aanvullende informatie.

We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over (andere) vacatures die interessant voor je zijn. Ten slotte kunnen we je gegevens gebruiken om je op te zoeken op LinkedIn of andere zakelijke publieke bronnen.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, beschikbaarheid (fulltime (38 uur), parttime (24-38 uur) of parttime (< 24 uur)), CV, motivatiebrief en de manier waarop je de vacature hebt gevonden (IP adres).

Wil je, wegens persoonlijke omstandigheden, niet dat we bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken voor dit doel? Dan kun je hiertegen bezwaar maken.

Vanaf het einde van de sollicitatieprocedure bewaren we je gegevens nog één jaar. Word je aangenomen op de functie, dan gaan je gegevens in je personeelsdossier. Daarvoor gelden andere bewaartermijnen.

Voor de beantwoording van vragen over een vacature of sollicitatie

Als je per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt over een vacature of sollicitatie, slaan we enkele gegevens van je op. Het gaat dan om je naam, telefoonnummer, e-mailadres en in welke vacature je geïnteresseerd bent. We gebruiken deze gegevens – met jouw toestemming – om je vraag te kunnen beantwoorden. Zodra je vraag is afgehandeld, vernietigen we deze gegevens.

Voor onze vacatureservice

Via www.werkenbijtechnischeunie.nl kun je je abonneren op onze vacatureservice. Daarvoor vul je op het webformulier de volgende gegevens in: e-mailadres, werkterrein en in welke provincie(s) je wilt werken. Deze gegevens bewaren wij tot je hiervoor je toestemming intrekt.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Om jou deze nieuwsbrief te kunnen sturen verwerken we – met jouw toestemming – alleen je e-mailadres. We bewaren je e-mailadres totdat je je toestemming intrekt.

Bij elke mail van de vacatureservice en nieuwsbrief staat de optie om je af te melden en dan verwijderen wij je gegevens

Cookies

De website www.werkenbijtechnischeunie.nl maakt gebruik van cookies. Voor de volledige uitleg van cookies en wat we met derden delen, verwijzen we naar het cookie beleid van Werkenbijtechnischeunie.nl. Als je vragen of klachten hebt over cookies kun je met ons contact opnemen via werk@technischeunie.com

 

 1. Wie kunnen jouw persoonsgegevens zien?

Persoonsgegevens die we verzamelen via www.werkenbijtechnischeunie.nl zijn binnen ons bedrijf alleen toegankelijk voor personen die zich bezighouden met werving en selectie.

Wij kunnen deze persoonsgegevens ook delen met andere relevante partijen, zoals een assessmentbureau of een andere partij die ons helpt bij de werving- en selectie.

Deze persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de EU.

 

 1. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

Je hebt een aantal rechten waar het gaat om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld via www.werkenbijtechnischeunie.nl. Namelijk:

 • Je mag vragen om ze in te zien
 • Je mag vragen om een kopie te ontvangen
 • Je kunt ze laten wijzigen als ze niet kloppen
 • Je kunt ze laten verwijderen
 • Je kunt (als daar aanleiding voor is) vragen of wij bepaalde gegevens niet verwerken
 • Je mag vragen of wij je gegevens overdragen aan een andere partij
 • Je mag je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken (vanaf dat moment mogen we geen gegevens meer van jou verwerken, daarvóór wel).

Wil je meer lezen over je rechten, kijk dan hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Wil je een van de bovenstaande rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via werk@technischeunie.com. We kunnen je vragen om je te identificeren, zodat we zeker weten dat jij het zelf bent. Zo kan niemand misbruik maken van jouw gegevens.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Op de website www.werkenbijtechnischeunie.nl staat altijd de meest recente versie.

 

 1. Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?  

Natuurlijk nemen wij de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. We nemen dan ook passende maatregelen om jouw gegevens optimaal te beveiligen. Dat doen we op de volgende manieren:

 • Gegevens zijn alleen toegankelijk met een persoonlijke login
 • Een beperkte groep medewerkers heeft toegang tot de gegevens
 • De website www.werkenbijtechnischeunie.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (Secure Socket Layer)

 

 1. Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail aan werk@technischeunie.com. Als je vindt dat je rechten zijn geschonden, kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Contactgegevens Technische Unie

Technische Unie B.V.  www.technischeunie.nl

Wervingssite www.werkenbijtechnischeunie.nl

Mailadres: werk@technischeunie.com

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op [24 mei 2018].