Fantastische collegiale inzet en bereikbaarheid

Hoe gaat Technische Unie om met misschien wel de grootste uitdaging uit haar 140-jarig bestaan? Hoe reageert de markt en wat is er wél mogelijk? Interview met Jan Ferwerda, CEO Technische Unie en Sonepar Nederland.

Wat merkt Technische Unie van de corona-uitbraak?

“De uitdagingen voelen we elke dag. We zijn geen dienstverlener die met wat aanpassingen een periode vanuit huis kan werken. In onze servicecentra en in onze logistieke organisatie moeten collega’s iedere dag fysiek aanwezig zijn om klanten te helpen en installatiematerialen te bezorgen. Dat brengt grote inspanningen met zich mee en vraagt creativiteit en doorzettingsvermogen van eenieder. Ik heb veel respect voor hoe klanten, leveranciers en de Technische Unie-medewerkers hiermee omgaan. De wijze waarop we ons hier doorheen slaan, iedere dag weer aanpakken en ons aanpassen aan de lastige, snel veranderende omstandigheden, is fenomenaal.”

Welke maatregelen zijn er getroffen?

“Het logistieke proces staat centraal in onze organisatie. We doen er alles aan om dat te bewaken. Daarbij kijken we ook naar het Protocol Veilig samen doorwerken dat onlangs is opgesteld voor de bouw- en technieksector. Om die reden hebben chauffeurs de beschikking gekregen over desinfecterende middelen. In onze servicecentra is het aantal klanten dat we tegelijkertijd toelaten, beperkt. Er zijn strepen op de vloer getrokken, om 1,5 meter afstand te kunnen houden, de koffiecorners zijn gesloten en voor de balies is beschermend plexiglas gehangen. Verder vragen we klanten om zoveel mogelijk gebruik te maken van onze bezorgservice. Veel van onze klanten werken ook onder deze omstandigheden gewoon door. Het feit dat onze chauffeurs de fysieke schakel blijven met onze klanten, wordt op dit moment sterk gewaardeerd.”

Hoe reageren medewerkers en klanten?

“Veel medewerkers werken al vele jaren bij ons bedrijf en ook klanten kennen we vaak al hun hele loopbaan. De solidariteit is groot! Vertegenwoordigers die momenteel minder klantbezoeken afleggen, melden zich vrijwillig aan om te helpen in onze servicecentra. Als een collega zich ziek meldt, nemen anderen het werk zoveel mogelijk over. Natuurlijk zijn er zorgen, maar er is vooral een enorme gedrevenheid om hier samen uit te komen. Als er één moment is waarop we onze pay-off Mogelijkmakers kunnen én moeten waarmaken, is het nú.”

U pleit voor de technische branche als vitale sector?

“De installatiebranche en de industrie spelen een vitale rol in het draaiend houden van Nederland. Als het licht thuis uitvalt of als een toilet overstroomt, moeten mensen iemand kunnen bellen die het voor ze oplost. Essentiële onderdelen van onze maatschappij mogen niet uitvallen door technische problemen. Onze minister-president richtte zich onlangs tot de doorwerkers in Nederland. Daar hebben wij als Technische Unie een ondersteunende taak in.”

Technische Unie zet sterk in op digitale samenwerking?

“Bestaande diensten worden intensiever gebruikt, nieuwe diensten zijn in ontwikkeling. Zo beschikt onze app over een zelfscanfunctie, voor gebruik in ons servicecentrum. Dat is natuurlijk wel zo hygiënisch, in vergelijking tot gebruik van handscanners. Ook hebben onze vertegenwoordigers tegenwoordig niet alleen telefonisch contact met klanten, maar ook veelvuldig via WhatsApp of Skype. Intern zien we overleggen plaatsvinden via Microsoft Teams. Onze jarenlange inzet op de digitale omgeving bewijst zijn meerwaarde iedere dag en de bereikbaarheid hiervan heeft onze primaire aandacht.”

Hoe ziet u de toekomst?

“Op dit moment is de focus volledig gericht op het coronavirus en het beperken van belemmeringen die we ondervinden voor een ‘normale’ bedrijfsvoering. Dit zal de komende weken ook wel zo blijven, zolang het virus in alle heftigheid rondwaart en de maatregelen van kracht blijven.
Daarna zal de aandacht langzaam verschuiven naar wat er wél mogelijk is – de term ‘anderhalve-meter-maatschappij’ is al gevallen. Je ziet steeds meer initiatieven ontstaan en creatieve manieren gezocht worden om tóch samen te werken, zoals digitaal vergaderen, online webinars en de groei van online bestellen.

Op dit moment kan ik alleen maar iedereen, en specifiek in onze branche, klanten, leveranciers en medewerkers gezondheid toewensen en een pluim uitdelen voor het feit dat we nog steeds kunnen bijdragen. Dát mogelijk te blijven maken, is onze uitdaging.”

Jan Ferwerda, algemeen directeur
Publicatiedatum21-4-2020

Terug Delen
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Voeg jouw reactie toe!