Submenu

Missie en waarden

Technische Unie servicecentrum

Als je onze missie en onze waarden leest, weet je direct waar het bij ons om draait en waar we voor gaan. In onze missie staat wat we willen bereiken en wie we willen zijn. Daarom kijken we bij alles wat we als Technische Unie doen of dit aansluit op onze missie.

Missie
Onze missie bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

1. Het ondersteunen van onze klanten bij het effectief en efficiënt organiseren van hun installatieproces. Hen adviseren en helpen met het kiezen van de benodigde producten voor hun installatiewerkzaamheden. Deze producten op tijd, compleet en op de juiste plaats leveren.

2. Het ontzorgen van onze klanten: diensten aanbieden waarmee zij hun verschillende werkzaamheden makkelijker en met een hogere kwaliteit kunnen uitvoeren.

Waarden
We maken ook afspraken over hoe we omgaan met elkaar, onze klanten en onze leveranciers. Deze afspraken hebben we in een aantal woorden samengevat, we noemen dit onze waarden.  
Waarden van Technische Unie zijn: samenwerking, betrokkenheid, respect, gemak, samenhang, toonaangevend, totaaloplossend en continuïteit.

Sonepar Nederland